நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் பட்டறை : நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளரின் "கூறியது கூறல் என்பது

சம்பளமோ கிம்பலமோ... எளிமையாக சம்பாதிக்க....

.

.

Saturday, August 22, 2015

நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளரின் "கூறியது கூறல் என்பது

நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளரின் "கூறியது கூறல் என்பது வானொலிக்கு மட்டுமின்றி தொலைக்காட்சிக்கும் பொருந்தும்" குண்டு வெடித்தது என்பது "குண்டி" என்று தவறாக வெடித்துவிட்டது .......

1 comment: