நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் பட்டறை : October 2015

சம்பளமோ கிம்பலமோ... எளிமையாக சம்பாதிக்க....

.

.

Wednesday, October 14, 2015

"நிகழ்ச்சி மேலாண்மையில் சிறந்த நிகழ்சிகள்"

நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் பட்டறையின் ஏடுகளில், "2015-புதுக்கோட்டை வலைப்பதிவர்கள் சந்திப்பு விழாவின்" விழா நிகழ்ச்சியை செம்மையாக நடத்திய விழா குழுவினர்களை பாராட்டும் விதமாக   "நிகழ்ச்சி மேலாண்மையில் சிறந்த நிகழ்சிகள்" என்கிற தலைப்பின் கீழ்   "2015-புதுக்கோட்டை வலைப்பதிவர்கள் சந்திப்பு விழாவின், நிகழ்ச்சி மேலாண்மை குறித்த விவரங்கள் இடம்பெறுகிறது"  என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். 

நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்திய விழா குழுவினர் அனைவரும் மேலும் மேலும் பல வெற்றிகளுடன் எல்லா நலமும் எல்லா வளமும் பெற்று, சிறப்புடன் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம்... நன்றிகளுடன் கோகி-ரேடியோ மார்கோனி.